Aplinkosaugos koalicija atidarė specialią sąskaitą - Kauno medžių gelbėjimo fondą

Kauno medžių gelbėjimo fondo sąsk. nr. LT137400010396123810

Duomenys mokėjimui:

 • Gavėjas: APLINKOSAUGOS KOALICIJA;
 • Sąskaitos Nr. LT137400010396123810.

 

Papildomi duomenys mokėjimui iš užsienio:

 • Gavėjo kodas: 302638894;
 • Gavėjo adresas: Vismaliukų g. 26-18, 10239 Vilnius-40, Lietuva;
 • Gavėjo bankas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
 • Banko SWIFT/BIC kodas: SMPOLT22.

 

Prisidėkite prie medžių išsaugojimo skirdami paramą bylinėjimosi išlaidoms padengti!

Šiame puslapyje bus skelbiama informacija apie surinktą paramą. Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-05

Surinkta paramos: 1 917.17 Eur ir 300 USD

Kauno miesto savivaldybė pradėjo masiškai naikinti senuosius Kauno miesto medžius. Taip keičiamas istorinis-kultūrinis Kauno veidas. Suinteresuota visuomenė pradėjo teisines procedūras, kuriomis ginamas viešasis interesas dėl Kauno gatvių ir kitų viešųjų erdvių želdynų (tarp jų ir Kauno Ąžuolyno) išsaugojimo ir dėl teisės suinteresuotai visuomenei dalyvauti šiame procese. Teisinės procedūros sukuria finansines rizikas bylininkams. Asociacija „Aplinkosaugos koalicija” sutiko atidaryti specialią sąskaitą - Kauno medžių gelbėjimo fondą. Surinktos lėšos bus skiriamos bylinėjimosi, ekspertizių, viešosios informacinės sklaidos bei kitoms galimoms išlaidoms ir sąnaudoms finansuoti, o esant reikalui - bylinėjimosi rizikai amortizuoti. Sąskaitos panaudojimo ataskaita bus viešai skelbiama šiame Všį „Baltijos aplinkos forumo” puslapyje.

Sukauptos lėšos gali atverti didesnes galimybes, todėl Jūsų net ir nedidelė finansinė parama prisidės prie šio viešojo intereso gynimo!

Advokatas Saulius Dambrauskas: „Aplinkosaugos koalicija sutiko atidaryti specialią sąskaitą, nes kol kas nėra kitos mokestinės galimybės, kaip kitaip Suinteresuota visuomenė galėtų rinkti bei gauti finansinę paramą. Prieš atidarant Sąskaitą Suinteresuotos visuomenės interesus atstovaujantys advokatai parengė sutartį, kuria siekiama maksimalaus surinktų paramos lėšų panaudojimo skaidrumo. Pagal Sutartį lėšos gali būti naudojamos tik išlaidoms bei sąnaudoms, kurios atsiranda ginant viešąjį interesą dėl Kauno gatvių ir kitų viešųjų erdvių želdynų (tarp jų ir Kauno Ąžuolyno) išsaugojimo ir teisės suinteresuotai visuomenei dalyvauti šiame procese. Aplinkosaugos koalicija negali šios Sąskaitos lėšų panaudoti jokiems kitiems tikslams, negu numatyta Sutartyje.."


Apie Aplinkosaugos koaliciją

Aplinkosaugos koalicija įsikūrė kaip Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija su tikslu suvienyti organizacijų žinias, patirtį ir išteklius tam, kad žmonės gyventų atsakingai bei santarvėje su gamta. Nuo 2011 m. birželio 15 d. Lietuvos aplinkosauginių nevyriaysybinių organizacijų koalicija vadinasi Aplinkosaugos koalicija. Koalicija jungia aštuonias Lietuvos aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas siekiančias dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose.  Aplinkosaugos koalicija siekia, kad:

 • oras būtų saugus visoms gyvybės formoms
 • ežeruose, upėse, upeliuose ir tvenkiniuose būtų galima maudytis ar kitaip poilsiauti, juose būtų sąlygos biologinei įvairovei egzistuoti ir vystytis
 • požeminiai vandenys būtų nekenksmingi žmogui, saugūs florai ir faunai, jų būtų pakankamai geriamajam vandeniui išgauti dabar ir ateityje
 • būtų išsaugotos ir atkurtos pelkės kaip svarbios ekosistemos ir kraštovaizdžio komponentai
 • miškas ir miško paklotė būtų saugoma ir tvarkoma kaip biologinės įvairovės buveinė, lygiagrečiai sukuriant sąlygas darniam poilsiui ir miškininkystei
 • būtų išsaugotas ir tvarkomas tradicinis žemės ūkis, tinkamas maisto kultūrų auginimui ir biologinei įvairovei, išsaugant balansą tarp šienaujamų pievų, ganyklų, krūmynų ir dirbamos žemės plotų
 • būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas, išsaugotos visos rūšys ir ekosistemos joms egzistuoti, atkurtos sunaikintos buveinės. Rūšims sudarytos sąlygos egzistuoti gyvybingose populiacijose
 • aplinkoje neturėtų likti žmogaus sukurtų cheminių produktų kurie kelią grėsmę žmogaus sveikatai ar biologinei įvairovei
 • natūralioje aplinkoje nebūtų žmogaus sukurtų atliekų
 • mažėtų produktų daromas poveikis aplinkai ir neatsinaujinančių išteklių suvartojimas

 

Narystė Aplinkosaugos koalicija yra atvira naujiems nariams, išsamiau apie narystę prisegtuose veiklos įstatuose.

Aplinkosaugos Koalicijos įstatai

Baltijos aplinkos forumas šiuo metu administruoja 7 aplinkosaugos NVO vienijančiai Aplinkosaugos koalicijai.


Koalicijos nariai: Baltijos aplinkos forumas, Aplinkosaugos informacijos centras, bendrija „Atgaja", Baltijos vilkas, Darnaus vystymo iniciatyvos, Lietuvos entomologų draugija, Dubysos slėnio pievų išsaugojimo draugija.


Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Koalicijos pirmininkas
Baltijos aplinkos forumo direktorius
Tel. 8 5 213 8155
El.p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt  

Saulius Dambrauskas
Advokatas
Protesto akcijos prieš Kauno medžių kirtimą teisinis atstovas
El.p. sauliusdamb[at]gmail[dot]com

burberry outlet online